เป้าหมายสำคัญการปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใน 3 ปี