4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน : การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
 • การจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ
 • การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
 • การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานเอกสาร โดยการ

 • จัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ค้นหาข้อความบนเอกสาร และการแทนที่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ยกเลิกการกระทำบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

 Clip VDO

Word: การแปลงไฟล์ Word ให้เป็น PDF พร้อม Bookmarks

Word: การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีขนาดเท่ากัน (Complex script problem)


e-Book

Thanks : http://www.ฟรีสื่อการเรียนการสอน.com


 Infographic