5 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
  • การจัดการตารางคำนวณ
  • การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
  • การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
  • การพิมพ์แผ่นงาน
  • การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
  • การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
  • การป้องกันแผ่นงาน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการตารางคำนวณ โดยการ

  • จัดการแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
  • จัดเซลล์ แถว คอลัมน์ได้ตามคู่มือการใช้งาน

 Clip VDO

Excel HotKey คีย์ลัด ใช้ง่าย ใช้ไว ใช้ดี

การสร้างกราฟแบบน้ำตก ​(Waterfall chart)


e-Book

 Infographic