6 การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
ทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน : การใช้โปรแกรมนำเสนอ
  • การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอ
  • การจัดการงานนำเสนอ
  • การใช้งานข้อความบนสไลด์
  • การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
  • การกำหนดการเคลื่อนไหว
  • การตั้งค่างานนำเสนอ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

  • นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
  • จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
  • เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

 Clip VDO

ไอเดียการออกแบบกราฟิก เป็นสายไฟลากเป็นลายเส้นตึก ไว้ใช้ตกแต่งงานนำเสนอ

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 2016 !!!


e-Book

 Infographic