7 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  • การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
  • การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
  • การใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
  • การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ โดยการ

  • ทำงานบนพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์
  • ใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • แบ่งปันพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 Clip VDO

สร้างแบบสำรวจผ่าน Google Form

สร้างรหัสผ่าน Password ให้ Google Form


e-Book

 Infographic