8 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน : การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
  • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
  • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
  • การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
  • การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
  • การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไห

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ โดยการ

  • ออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
  • แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  • เผยแพร่หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 Clip VDO

วิธีทำ E-book แบบ Basic ง่าย รวดเร็ว สวยงาม (Microsoft PowerPoint)

สอนทำ Gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop


e-Book

 Infographic