9 การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
  • การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
  • การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยการ

  • จัดการข้อมูลจากภัยคุกคามความมั่นคงได้ตามลักษณะการใช้งาน
  • ป้องกันโปรแกรมจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
  • ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน

 Clip VDO

การใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย

จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้บัญชี Google อย่างปลอดภัย


e-Book

 Infographic

Thanks : 
https://www.etda.or.th